Huidige Klinische Praktijk

 
Het is geen geheim dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende beroepsgroepen (orthopedisch technologen, podologen, artsen). En dit zowel wat betreft de gebruikte methodes voor voetanalyse, de conclusie van voettype als de gebruikte terminologie. Voorgaand onderzoek (zie ook Orthopedische Zorg Innovatie) toonde bovendien aan dat er ook binnen de beroepsgroepen grote verschillen bestaan.

FOOTyWEAR vormt een eerste stap om deze verschillen in kaart te brengen en te zoeken naar een constructieve oplossing. Maar liefst tien experten uit de verschillende beroepsgroepen hebben zich geëngageerd om eind 2013 hun expertise ter beschikking te stellen voor een grote meetcampagne: zij analyseren ieder dezelfde 100 voeten, en ieder volgens z’n eigen methode. Bij de selectie van proefpersonen wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke variëteit aan ‘normale’ voeten. Deze belangrijke meetcampagne wordt uitvoerig gedocumenteerd en geanalyseerd, waarbij we methodes en conclusies in kaart brengen. Waar zitten de verschillen precies? In hoeverre geven verschillende methodes dezelfde conclusies, en in hoeverre zijn ze complementair? Hoe definiëren we ‘voettypes’?