Vertaling Onderzoek Naar de Praktijk

 
De meetapparatuur en modellen die voorhanden zijn om op een objectieve en kwantitatieve wijze een biomechanische voetanalyse uit te voeren, zijn vaak te duur, te complex en tijdrovend om in de dagelijkse praktijk te worden toegepast. Het FOOTyWEAR project kan de waardevolle informatie verkregen via deze technieken vertalen naar de praktijk, dankzij de resultaten van de grote meetcampagne. Door de resultaten van het klinische meetcampagne te vergelijken met die van de kwantitatieve meetcampagne, kunnen we tips formuleren naar de praktijk toe. Welke praktische methodes vormen een enorme meerwaarde? Welke zijn betrouwbaar, en welke vermijden we beter? Waar kunnen we het best op letten om alle belangrijke kenmerken te kunnen registreren?