Biomechanische voetanalyse

 
In dit luik van het FOOTyWEAR project, uitgevoerd door MOBILAB in samenwerking met de Vlaamse gebruikersgroep, worden de methodes voor biomechanische voetanalyse onder de loep genomen. Er wordt gestreefd naar een adequate diagnose van voetklachten.

 
Er bestaat een grote verscheidenheid aan methodes voor voetanalyse: blauwdruk, podoscoop, visuele inspectie, video analyse, analyse via drukplaat, statische 3D scan, etc... . Die veelheid aan methodes leidt tot verschillen in criteria om het voettype van een persoon te bepalen, een onduidelijkheid die optimale oplossingen in de weg staat. In dit project gaan we op zoek naar de beste combinatie van methodes om hierin eenduidigheid te creëren.

 
                                                 
 
Hiervoor zal een groep Vlaamse voetexperten, allen dagelijks professioneel bezig met analyse van voeten, op basis van hun eigen methode en expertise 100 voeten analyseren (zie “Klinische Praktijk”). Door tegelijkertijd diezelfde voeten ook kwantitatief op te meten (m.b.v. de nieuwste technieken zoals dynamisch 3D scannen) worden die methodes ook objectief bekeken (zie “Kwantitatieve Analyse”). Vaak zijn deze technieken nog te duur om in de klinische praktijk te worden toegepast, maar worden in FOOTyWEAR vertaald in praktische methodes (zie “Vertaling Onderzoek-Praktijk”). Hiermee streven we naar een eenduidige en klinisch gevalideerde definitie van voettypes.