Kwantitatieve Analyse

 
De laatste jaren is er op wetenschappelijk gebied een grote vooruitgang geboekt in de biomechanische voetanalyse. Hoogtechnologische meetapparatuur en complexe voetmodellen zijn voorhanden. Ze laten toe om op een grondige, kwantitatieve en objectieve wijze een biomechanische voetanalyse uit te voeren. Hieronder vallen:

  • krachtenplatform: meet de absolute kracht onder de voetzool tijdens het wandelen
  • drukplaat: meet de drukverdeling onder de voetzool tijdens het wandelen
  • marker-gebaseerd 3D bewegingsanalyse systeem: meet tijdens het wandelen de beweging van vooraf gedefinieerde punten op de voet, alsook de relatieve beweging van voetsegmenten ten opzichte van elkaar
  • dynamische 3D scanner: meet het volledige voetoppervlak, zijn beweging en vervorming tijdens het wandelen

 
                  
 

Deze kwantitatieve analyse wordt toegepast op dezelfde 100 voeten die geanalyseerd worden door de voetexperten. De resultaten van de analyse worden in een clusteralgoritme verwerkt, met als doel te zoeken naar clusters van voeten met dezelfde kenmerken: ‘voettypes’. Welke biomechanische kenmerken komen typisch samen voor, welke net niet? In hoeverre kunnen we deze variatie indelen in zogenaamde ‘voettypes’?  En een vraag die hierbij onmiddellijk rijst en een belangrijke aanzet vormt voor verder onderzoek: in hoeverre zijn deze voettypes gerelateerd aan het ontstaan van klachten?