Toepassing op Diabetische Voeten

 
Wrijving en druk zijn belangrijke negatieve factoren voor diabetische voeten. De onderzoeksresultaten van de verschillende onderzoekspartners, enerzijds m.b.t. de biomechanische kenmerken en anderzijds m.b.t. schoenmaterialen, worden dan ook kort toegepast in deze casestudie. Aanpassingen van de schoenmaterialen (naar microklimaat toe) en van de schoenvorm (aangepast aan de biomechanische kenmerken van de patiënt), kunnen een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor het comfort en welzijn van deze doelgroep.
 
                                                         

Op basis van de vergaarde kennis in het FOOTyWEAR project willen we in volgende onderzoeksprojecten ook andere populaties onder de loep nemen. Het effent de weg voor onderzoek naar karakteristieken en noden van andere probleemvoeten (bv reumatische voeten) of andere specifieke populaties (vrouwen, specifieke rassen,..).